MFA het Kruispunt, Tilburg 2017. 'Kleurige kruiden en kruidige kleuren', gemaakt met wijkbewoners.

© On-Site Poetry 2019